Bunlar Kuran’da Var=Din’de Var

1- Allah’ın varlığı ve birliği 2- Allah’a eşler koşmadan iman etmek 3- Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği 4- Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak 5- Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu 6- Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi, kontrol etmesi 7- Allah’ın her şeyi bilici, görücü, işitici olduğu8- Allah’ın tüm eksikliklerden uzak olduğu 9- Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu 10- Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı 11- Allah’ın yüceliği ve ululuğu 12- Övgülerin Allah için olması 13- Allah’ın daima üstün ve galip olduğu 14- Allah’ın rızık, şifa vermesi 15- Allah’ın vaatlerinin doğruluğu 16- Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması 17- Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı 18- Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması 19- Allah’ın iman edenleri sevmesi 20-Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı 21- Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması 22- Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı 23- Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı olduğu 24-Kuran’ı Allah’ın koruduğu 25- Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu 26-Kuran’ın eksiksiz oluşu 27- Kuran’ın rahmet oluşu 28- Kuran’ın doğru yola iletmesi 29- Kuran’ın müjde olduğu 30-Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği 31- Kuran okumak 32- Allah’ı çok anmak 33- Sırf Allah rızası için ibadet etmek 34-Gerçek dostun bir tek Allah olması 35- Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek 36- Peygamberlerin tümüne iman etmek37- Peygamberimiz’i çok sevmek 38- Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği 39- Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu 40-Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat etmeyeceği 41- Namaz kılmak ve namazda süreklilik 42- Kıyam, rüku, secde etmek 43- Kıbleye dönmek 44-Namaz kılmak için abdest almak 45- Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak 46-Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi 47- Namazda huşunun önemi 48- Namazın kötülüklerden alıkoyduğu 49- Cuma namazı 50-Namazı gösteriş amacıyla kılmamak 51- Namazda Allah’ı anmak 52- Namazdan sonra Allah’ı anmak 53- Ramazan ayında oruç tutmak 54-Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması 55- Orucun başlangıç ve bitiş zamanları 56-Hasta veya yolcu olup oruç tutamayanların sonra tutamadığı ka- dar oruç tutması 57- Malları Allah rızası için sarf etmek 58- Bu sarfiyatta mallarından yetime, yolda kalmışa, fakire, yakın- lara vermek 59- Verilenleri başa kakmamak 60-Gönülden severek vermek 61- Hacca gitmek 62- Hacda Allah’ı anmak 63- Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek64-Hacda kavga, sapkınlık yasağı 65- Hacda cinsel ilişki yasağı 66-Hacda ihramlıyken avlanmamak 67- Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması ge- rektiği 68- Uygun olanı emretmek 69- Uygun olmayandan alıkoymak 70- Allah rızası için mücadele etmek 71- Gerektiğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak 72- Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek 73- Kınayanın kınamasından korkmamak 74- Riba yasağı 75- Tartıda, ölçüde hile yapmamak 76- Adaletsizlik yapmamak 77- İsraf etmemek 78- Cimri olmamak 79- Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası 80-Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası 81- Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası 82- Zina etmemek, zina edenin cezası 83- Kadınlara zina iftirası etmemek, bunun cezası 84-Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası 85- Büyünün kınanması 86-Şeytandan Allah’a sığınmak 87- Şeytanı dost edinmemek 88- Şeytanın düşmanımız olduğu 89- Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi 90-Şeytandan korkmaya gerek olmadığı 91- Yalnızca Allah’a yönelmek 92- Duayı için için yalvararak yapmak93- Allah’tan bağışlanma dilemek 94-Allah’tan ümidi kesmemek 95- Günahlara hemen tövbe etmek 96-Sabırlı olmak 97- Doğru sözlü olmak 98-Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak 99- Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek 100- Anlaşmalara uymak 101- Yemini önemsemek 102- Yemini bozmanın kefareti 103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak 104- Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak 105- Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak 106- Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak 107- Yetimlerin mallarını kendilerine vermek 108- Yetimlere güzellikle davranmak 109- Yetimleri itip kakmamak 110- Dünya hayatına aldanmamak 111- Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da dinin öngördüğü hayat- tan uzaklaştırmaması 112- Hayatın Allah rızası için yaşanması 113- Allah’a karşı aczini bilmek 114- Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak 115- Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek 116- Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek 117- Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi 118- İnananlarla edilen alayların anlatımı 119- İnananlardan nefret duyanların anlatımı 120- Fitnenin kınanması 121- Kibrin kınanması122- Nankörlüğün kınanması 123- Aklını çalıştırmayanın kınanması 124- Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı 125- Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı 126- Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir metot olamayacağı 127- Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu 128- Hamrın (sarhoşluk verici madde/şarap) şeytan işi bir pislik olması 129- Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması 130- Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması 131- Bu sistemin sonuna (Saat) ve dirilişe (Kıyamet) inanmak 132- Bu sistemin sonunun ve yeniden dirilişin anlatımı 133- Cennetin varlığı 134- Cennetteki güzel nimetlerin tarifi 135- Cehennemin varlığı 136- Cehennemdeki azabın tarifi 137- Cennet ve cehennemin sonsuzluğu 138- Cennet ve cehennemi göz önünde bulundurarak yaşamak 139- Allah’ın rızasının cennetten de önemli olması 140- Bizi ilk defa Yaratan için yeniden yaratmanın çok kolay olması 141- Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği 142- Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun dı- şında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı 143- Cennetliklerin mutlu, cehennemliklerin pişman olacağına dair anlatımlar 144- Cennette yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı 145- Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını haksızlıkla yediğinin anlatımı 146- Din adamlarının ve Peygamberlerin aşırı yüceltilmesiyle ilgili olumsuzluğa dikkat çekilmesi147- Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Kitabın verilmesi 148- Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi 149- Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi 150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in olduğu 151- Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar 152- Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar 153- Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar 154- Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar 155- Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi 156- Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları 157- Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması 158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi 159- Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi 160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar 161- Peygamberlerin karşılaştığı sıkıntılar 162- Bu sıkıntılara rağmen peygamberlerin mücadelesi 163- Peygamberin babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı 164- Peygamberleri inkâr eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları 165- Anne ve babaya iyi davranmak 166- Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek 167- Allah’ın evrendeki ve dünyadaki sanatlarını araştırmak ve ince- lemek 168- Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek 169- Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek 170- Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak 171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak 172- Parçalanıp ayrılmamak 173- Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak 174- Saldırgan olmamak175- Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak 176- Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak 177- Güzel düşünüp güzel işler yapmak 178- Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek 179- Yönetimde danışmayı esas almak 180- Kendi kendini hesaba çekmek 181- Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek 182- Sapkın kişilerden gelen haberleri incelemeye tabi tutmak 183- İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek 184- İman edenlerin kardeşliği 185- Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek 186- Dinde baskı, zorlama olmadığı 187- Tanıklığı gizlememek 188- Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek 189- Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması 190- Gerçek hayatın ahiret hayatı olması 191- Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi 192- Her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi 193- Zamanın izafiliğinin anlatımı 194- Uzayın genişlediğinin anlatımı 195- Güneş’in, Ay’ın matematiksel bir düzen içinde hareket ettikleri 196- İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması 197- Dişi arıların kovan ve bal yapma faaliyetlerinin anlatımı 198- Rüzgârların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi 199- Denizlerin altındaki karanlığa dikkat çekilmesi 200- Göğün korunmuş bir tavan gibi olması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir