Bunlar Kuran’da Yok =Din’de Yok Bölüm 3

Bunlar Kuran’da yok=Din’de Yok Devamı. Bölüm 3:130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak 131- Kabir azabı ile ilgili hikâyeler, kabir azabının kendisi 132- Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sı- ratın geçileceği izahları 133- Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması 134- Ölünün yerine oruç tutmak 135- Ölünün yerine Hacca gitmek veya birisini göndermek 136- Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması 137- Kıyametin saati hakkında açıklamalar 138- Mehdi’nin gelmesi 139- Mehdi’nin Kufe’de, Şam’da veya İstanbul’da çıkacağı iddiaları 140- Mehdi’nin Deccal’i öldürmesi 141- Deccal’in gelmesi 142- Deccal’in ölüleri diriltmesi 143- Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu 144- Dabbenin Hz. Süleyman’ın asası, Hz. Musa’nın mührüyle gelmesi 145- Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği 146- Hz. İsa’nın Mehdi ile buluşması 147- Yecuc ve Mecuc’un Türkler olması 148- Yecuc ve Mecuc’un yerin altında bir karışlık adamlar olması 149- Yecuc ve Mecuc’un kulaklarını yatak ve yorgan yapmaları 150- Evrenin sonunda Güneş’in batıdan doğacağı 151- Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı 152- Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla du- racağını belirlemek 153- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiği 154- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek155-Kurban bayramında kurban kesmek mecburiyeti156-Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derece- sinin arttığı düşüncesi157- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap ara- mak 158- Zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası 159- Abdesti kanın bozduğu iddiası 160- Abdestin sırasını farzlaştırma 161- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma 162- Namazda gülmenin abdesti bozduğu 163- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak 164- Abdestin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması 165- Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması 166- Diş dolgusu olanların abdest veya boy abdestinin geçersiz olması 167- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması 168- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması 169- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması 170- Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu 171- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu 172- Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması 173- Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği 174- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası 175- Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar 176- Allah’ın cennette baldırını açması 177- Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması178- Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması 179- Peygamber’in Allah’la pazarlığı sonucu namazı elli vakitten beş vakite indiği 180- Halifelik müessesesi 181- Arap dilini cennet dili, harflerini cennet harfi diyerek kutsallaş- tırmak 182- Arap ırkını üstün görmek 183- Her asırda bir müceddid geleceği iddiası 184- Evreni yöneten kutupların, gavsların varlığı 185- Tarikat şeyhleri gibi kimselere özel şefaat kontenjanları ayrıldığı iddiası 186- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak 187- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğ- nemek 188- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek 189- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme 190- Makyajlı veya açık kadınları dövmek 191- Araba kullanan kadınları engellemek 192- Müslümanlığı bırakanları (mürtedleri) öldürmek 193- Savaş açmamış olsa da Müslüman olmayan milletlere savaş aç- mak 194- Farklı mezhepten olduğu iddiasıyla Müslümanların kanını malını helal saymak 195- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak 196- İslam’a hakareti öldürme sebebi görmek 197- Berberlere sakal kesme yasağı getirmek 198- İçki içenleri dövmek 199- Baskıyla dini yaymak 200-Baskıyla dini yaşatmak

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir