Doğru Dini Bulmak İçin Neye Bakılır?

DOĞRU DİNİ BULMAK İÇİN NEYE BAKILIR? O mesaj da çelişki var mı önce buna bakılır. Eğer yoksa Tanrının evrendeki tabiat kanunları ile çelişiyor mu buna bakılır. Eğer bununla da çelişmiyorsa yüce Tanrı’nın bize verdiği akıl nimeti ile çelişmiyorsa çünkü Yüce Tanrının akıl nimeti ile de çelişmemesi lazım. Eğer bunlarda tamamsa Tanrının temel ahlak sistemi ile çelişmemesi lazım. Yani gayri ahlaki kısımlar (bunlar peygamberlere isnad en, meleklere ve diğer varlıklara veyahut herkese isnaden olursa sorun olur) bir diğeri ise belli bir kronolojik sıraya ve sadece tarihi olan bölümlere yönelik ise bu sıkıntılı olur. Tek bir ağızdan konuşuyorsa sıkıntı olur. Toplumsal etkisi yoksa ve hayattaki herşeyi kapsamıyorsa sıkıntı olur. Ve son olarak mesaj dünü, şimdiyi ve yarını ile bir bütün tüm zamanlara hitap ediyor ve evrensel olma özelliğini sürdürüp bir sürü matematiksel karine ile sabitleniyorsa sorun yok. Bu dediğim sıkıntılar yoksa o kutsal kitap mükemmel olan değişmemiş yüce Allah’ın kitabıdır. Ve Kuran gerçekten yüce Allah’ın değişmemiş olan tek kaynağıdır. Diğer önceki gelen bütün gerçek kutsal kitapları ve onları getiren nebileri doğrulayan yegane kaynaktır. Tek kaynaktır.Kurandan mealen:‘Hâla Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok çelişkiler bulurlardı.’ (4/82).

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir