Gerçek İslam Dini

GERÇEK İSLAM DİNİ

İslam özel isim değildir; kök olarak teslimiyet/barış anlamına gelir. İbrahim’le yeni bir aşamaya ulaşan (4:125; 22:78) ve tüm peygamberler ve elçiler tarafından iletilen ilahi sistem Allah tarafından bu kelimeyle tanımlanır (5:111; 10:72; 98:5). • yalnızca Allah’a teslim olmaktır (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66). • yaratılışımızdaki sistemdir (30:30). • doğa ile uyumlu evrensel ilkeler sistemidir (3:83; 33:30; 35:43). • yalnızca öznel deneyimler değil nesnel kanıtları da ister (3:86; 2:111; 21:24; 74:30). • bir savın doğruluğunu kabul etmek için kalabalıklara veya duygulara değil aklın ölçüsüne başvurmamızı bekler (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31). • bilgi, eğitim, ve öğrenime önem verir (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49). • insanın yeryüzündeki yaratılışını bilimsel olarak araştırmamızı öğütler (29:20). • Allah ile insanın arasına din adamlarının ve şefaatçıların girmesini reddeder (2:48; 9:31-34). • dinden çıkar sağlamayı yasaklar (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9). • bireyin özgür ve sorumlu davranmasını, ve yetkisiz yetkililere boyun eğmemesini savunur (6:164). • her türlü inanç ve düşüncenin özgürce açıklanabilmesini savunur (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22). • kamu işlerinde yöneticilerin seçilmesini ve toplu danışmayı gerekli görür (42:38; 5:12). • yönetime bütün vatandaşların katılmasını sağlayan bir demokrasiyi önerir (58:11). • rüşveti yasaklar; çıkar gruplarının ve şirketlerin yönetimde tekel olmasının önlemlenmesini öğütler (2:188). • yönetici seçiminde ehliyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesini emreder (4:58). • herkes için adaleti savunur; ve hukuk sözkonusu olunca hiçbir ırkı, dini veya mezhebi kayırmaz (5:8). • yönetim ya da bireylerce hakkı yenen herkese tazminat almak veya adaleti gerçekleştirmek için dilekçe ile şikayette bulunabilme hakkı tanır (4:148). • sosyal yardım, ekonomik özgürlük ve zenginliğin paylaşılmasını teşvik eder (2:215, 59:7). • her bireyin yaşama hakkına son derece saygı gösterir (5:32). • bir toplumun niteliğinin kendisini oluşturan üyelerin niteliğine bağlı olduğunu ilke edinir (13:11). • kişinin özel yaşamına saygı göstermemizi emreder (49:12). • delillerle kanıtlanıncaya kadar her sanığı suçsuz sayar (49:12). • tanıklık edecek kişileri olası tehditlerden korur (2:282). • suçsuz kimseleri başkasının suçundan sorumlu tutmaz (53:38). • kişilerin malvarlığını güvence altına alır (2:85,188; 4:29; ancak 24:29 ve 59:6-7’deki durumlar istisnadır). • üretmeyen ekonomiden uzak durmamızı öğütler (2:275; 5:90; 3:130). • yoksullara bakmamızı ve yardım etmemizi ister (6:141; 7:156). • insanların ırk ve cins farklılığını bir avantaj olarak görmemizi ve Adem’in çocukları olarak birbirimize olan eşitliğimizi vurgular (49:13). • kadınları erkekler gibi saygın kabul eder (3:195; 4:124; 16:97). • bilincin önemini vurgular (5:90). • bütün ulusları birbiriyle barış içinde yaşamaya çağırır (2:62; 2:135-136, 208). • dünyayı bütün insanların evi sayar ve bir ülkeden diğer ülkeye göç etmeyi herkesin hakkı kabul eder (4:97-98).(Yanlarında verilen sayılar Sure – Ayettir.)

Yani bu yazınız da anlatmak istediğimiz şey Kuran ayetleri ışığında gerçek din’in ne demek olduğunu anlatmaktır. Yegane ve tek olan kaynak “Kuran’ın mesajını anlatmak istedik. Artık bu yazıyı okuyup kalbi mühürlenmiş olanlar ana mesajda ne demek istenildiğini anlar. Düşünmemiz ve akletmemiz ümidiyle.

*Bu yazıda Edip Yüksel “İslami Reform İçin Manifesto” adlı kitaptan yararlanılmıştır.Kendisine selam ve dualarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir