Kabir Azabı/Ödülü Var Mı?Bölüm 1

Kabir azabı ile ilgili tartışmalara son noktayı koyuyoruz. Kurandan naklen 40/45: ALLAH onu, onların planladıkları kötülüklerden korudu. Fira- vunun taraftarlarını azabın en kötüsü kuşattı.40/46 Onlara gündüz ve akşam ateş sunulacaklar. Dünyanın son gününde: “Firavunun taraftarlarını azabın en çetinine sokun.”Mümin suresi 45 ve 46.ayetler bağlamından koparılmadan, ayrılmadan incelenirse yani bir bütün olarak baktığımızda bu azabın onlara dünya hayatında olduğu yükseklikle belli olur. Yani 1)Firavun ve taraftarları dünya hayatında iktidardayken sıkıntılar çekti. Araştırdığınızda göreceksiniz ki yüce Allah bu tavırlarında ısrar edince felaketler göndermişti. Bu Kuranda da yer alır. İşte bu gibi ayetlerde bu da kastedilir. Çünkü böyle olması çok yüksek .

2)Ölüm esnasında büyük bir azaba uğratıldılar. Bu neydi? Tabi ki suyun altında boğulmaları ve geçememeleri. Ayette bu da kastediliyordur.İşte bu ayetlerde yüce Allah 1’den fazla durumu kastetmiştir. Ayrıca sonraki ayette geçen Kıyametteki çekecekleri de azabın devamı. Yani Allah burada sabah akşam kavramlarından, devamındaki Kıyametteki cezalarından anlaşılıyor ki devamlı bir azaptan söz ediliyor. Yüce Allah’ın bu gibi kişilere cezasının ne olduğunu anlıyoruz. Allah burada Firavun ve taraftarlarına 3 şekilde ceza vermiştir.Kabir’de ödül ve cezanın olamayacağına en önemli delil de yine Kuran Yasin 52’de verilmiştir.36/52 “Vay halimize“ derler, “Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti.”Bir diğer delilimiz de Enam 60’taki uyku ölüm ilişkisidir:O’dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzün sizi dirilten… Sonra dönüşünüz O’nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.Bir diğer önemli delil de Rum suresi 55.ayettir.55. Kıyametin koptuğu gün, mücrimler dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler.Onlar işte böyle döndürülüyorlardı.Rum suresi 55’ten anlıyoruz ki mücrimler Kıyametten önce bir saatten fazla kalmadıklarına yani çok kısa kaldıklarını söylüyorlar. Bu da kabir azabı teorilerini çürütür. Kuran kabir azabını çürütüyor. Devamlı olarak bunu anlamamızı istiyor.Mümin suresi 46.Ayet kastettikleri gibi kabir azabına işaret etmez.Ayrıca şunu da söylemeliyiz:Mesela bir insan 2000 yıl önce ölüyor bir diğeri 2 gün önce. Yarın kıyamet koptuğunda eğer Kabir azabı olsaydı bu ikisi eşit ödül veya cezaya maruz kalmayacaktı ve bu da adaletsiz olurdu. O yüzden kabir azabı yok. Çünkü Yüce Allah en adaletli olandır ve o kullarına zulmetmez ve merhametlidir. Tek hesap yargı günündedir. Yüce Allah yeniden bizi diriltmeden, hesaba çekmeden bizi kabirde ödül ve cezaya maruz bırakmaz. Bununla ilgili yani ödül ve cezalarla ilgili Kuranda birçok ayet var. Ve ayrıca Fatiha’da geçen yevmiddin ifadesi tek bir yargı ve hesap gününün olduğunu gösterir. Eğer 2 olsaydı yevmeyniddin olurdu. Arapça dil gramer kuralı gereği.Bu yazımda çok önemli bir konu hakkında bilinçlendirmek istedim.Ve birlikte düşünmemiz için bunu yaptım. Birçok insan atalar dini yüzünden böyle düşünüyor. O dinden gerçek dine geçemiyor. Halbuki gerçek Kuran’ın dinine iman etsek dinimiz apaçık ve mufassal(ayrıntılı). Ayrıca son derece kolay. Bunu yüce Allah Kuranda anlatıyor. Lütfen Kuran okuyalım. Kolay olan dinimizi başka kaynaklar yüzünden zorlaştırmayalım. Sadece Kuran diyelim. Kuran her zaman yeterlidir. Ve Kuran tüm bidatları, atalar dinini bitirir. İnsanı gerçek olan Yüce Allah’ın dinine çağırır. Karanlıkları da aydınlatan Kuran’ımız var elhamdülillah.Düşünmemiz ve akletmemiz ümidiyle.

Onur Altundağ

  • Din/Metafizik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir