Kabir Azabı/Ödülü Var mı? Bölüm 2

Daha önceki yazdığım yazı bunun 1.siydi. Bundan önce onu da okumanızı tavsiye ederim.Bu çok kritik konuyu yine bize Kuran’ın sürekli dediği akletmek misiniz ayetinin ışığında ve Kuran’ı bütüncül olarak inceleyerek ayet bazlı yani sadece ayetlerle düşündük. Daha önceki yazıdaki 2000 yıl mevzusuyla birlikte düşünelim ve inceleyelim. O yazıyı da gerçekdinbilimfelsefe.com adlı kendi site adresimden okuyabilirsiniz.

Onlar sabah ve akşam ateş sunulur. Dünyanın son gününde ise: “Firavun’un taraftarlarını azabın en çetinine sokun.”(Mü’min 46)

Bu ayeti ilk bölümde inceleyip düşünmüştük. Bu ayetin Firavun ve taraftarlarının psikolojik olarak çektiği sıkıntı anlamında bir ateşe sunulma olduğu anlaşılır. Yani daha iyi anlamamız için şu örneği verebiliriz:bir insanı bir sıkıntıya zorluğa ittiğimiz zaman ona onu ateşe attık deriz. Bir nevi deyim gibi kullanırız. Söz sanatı olarak kullanırız.

Ayrıca bu ayetin önüne ve arkasına yani bağlamına bakarsak yani siyak sibakını gözetirsek ve ayetler bütüncül ele alınırsa bunun bir müminin lafının devamında gelen birşey olduğu anlaşılır.

40:42“Siz beni ALLAH’a karşı nankör olmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi O Üstün ve Bağışlayıcı olana çağırıyorum.

40:43“Kuşku yok ki, beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette bir dayanağı yoktur. Dönüşümüz ALLAH’adır. Sınırı aşanlar, cehennemi boylayacaktır.

”40:44“Size bu söylediklerimi ileride hatırlayacaksınız. Ben işimi ALLAH’a bırakıyorum. ALLAH kullarını Görendir.

”40:45 ALLAH onu, onların planladıkları kötülüklerden korudu. Firavunun taraftarlarını azabın en kötüsü kuşattı.

40:46 Onlargündüz ve akşam ateş sunulacaklar. Dünyanın son gününde: “Firavunun taraftarlarını azabın en çetinine sokun.”

İşte bu Mümin kişinin 43.ayette dediği dünyada ve ahirette lafı olayı açıklar. Burada yüce Allah’ın bu kuluna söylettiği şeyi bize Kuran yoluyla vahiy yoluyla açıklamış oluyor. Yani sadece dünya ve ahiret söz konusudur. Kabir hayatı olsaydı bu burada söylenirdi. Ayrıca sabah akşam ateşe sunulurlar bir devamlılığı simgeler. Yani sürekli olarak sıkıntı çekerler. Hud suresi 99’da Firavun’un dünyada ve ahirette azaba uğratılacağını söyler. Naziat suresi 25.ayette yine Firavun’a dğnya’da ve ahirette azap verileceği söylenir. Yani üçüncü bir hayattan söz edilmez. Zuhruf Suresi 48’de gerçeğe dönsünler diye onları azaba uğrattığını bize yüce Allah Kuran’ında açıklamış olur. Tevbe suresi 101’deki iki kez azaba uğratılma diye geçen yeri Kabir azabına yormak yanlıştır. Çünkü oradaki marrateyni kelimesinin gramer yönünden iki kat azap diye çevrilmesi daha uygundur. Çünkü orada bir tekrarlama olarak değerlendirilmesi uygundur.

Kabirde azap veya ödül’ün olmadığına delil olan ayetler:Bakara 259,Müminun 112-115, İsra 52, Al İmran 185,İsra 18,Meryem 18,Fatır 22,Hac 7,Yasin 51-52,Mülk 2,İbrahim 41,Bakara 201, Enbiya 47,Secde 5,Mearic 4,Kehf 18

Düşünmemiz ve akletmemiz ümidiyle.

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir