Kuran’a Göre Namazda Okunması Gerekenler

NAMAZDA OKUNMASI GEREKENLER: 4:43 Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüpken -yolculukta olmanız hariç- yıkanıncaya kadar salâta yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolcuysa- nız; tuvaletten gelmişseniz, kadınlarla ilişkiye girmişseniz ve su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla elle- rinizi ve yüzünüzü mesh ederek teyemmüm edin. Kuşku- suz Allah, Çok Affedici’dir ve Çok Bağışlayıcı’dır. Yani namazımız esnasında okuduğumuz duaların manasını bilmek zorundayız.İhtiyacımıza ve içinde bulunduğumuz duruma uygun ola- rak Allah’ın esmasını (isim ve sıfatlarını) zikretmeliyiz. (17:111) 17:111 Ve de ki: “Övgü, ALLAH’adır. O çocuk edinme- miştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yar- dımcısı yoktur.” O’nu alabildiğine yücelt. • Namazda Allah’tan başkası anılmaz ve övülmez. (1:2, 29:45, 72:18) 1:2 Övülmeye değer olan yalnızca âlemlerin Rabb’ı Al- lah’tır. 29:45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve nama- zı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçi- rir. ALLAH’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH ne yaptığınızı bilir. 72:18 Mescidler sadece ALLAH’a aittir; öyleyse ALLAH ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın. • Sesiz namaz kılınmamalı. 17:110 De ki: “İster Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler O’nundur. Salâtında sesini ne fazla yükselt, ne de fazla kıs. Bu ikisi arasında bir yol tut.Namazları saygı çerçevesinde kılmalıyız. (23:2) 23:2 Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar.Namazda Kıyafet 7:31 Âdemoğulları, mescitlere giderken süsleniniz. Yeyi- niz içiniz; ancak oburluk ve savurganlık yapmayınız. O, oburları ve savurganları sevmez.

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir